ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000

2015-11-30 18:27

Η απαίτηση για ασφάλεια των τροφίμων σε όλες τις επιχειρήσεις, που εμπλέκονται στην τροφική αλυσίδα (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση, διανομή στον καταναλωτή), είναι υψίστης σημασίας, όχι μόνο γιατί επιβάλλεται νομοθετικά, αλλά και γιατί η επίπτωση στην εικόνα των επιχειρήσεων τροφίμων προς την Αγορά θα είναι σοβαρότατη έως καταστροφική, σε περίπτωση διάθεσης επικίνδυνων για την υγεία των καταναλωτών τροφίμων.
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές Ασφάλειας Τροφίμων, η μελέτη HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) για τη διαχείριση των κινδύνων στα τρόφιμα, αναλύονται οι απαιτήσεις των πιο σημαντικών Διεθνών Προτύπων όπως το ISO 22000, το BRC, το IFS, το FSSC 22000 κλπ, οι ιδιαιτερότητες και οι διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, παρουσιάζονται πρακτικές μεθοδολογίες σχεδιασμού και εφαρμογής Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων μέσα από απλά παραδείγματα. Τέλος παρουσιάζονται εργαλεία αποτελεσματικής επιθεώρησης (Audit) συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων και υλοποιούνται αντίστοιχα Case Studies.

Περισσότερα εδώ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
15

Θεσσαλονίκη
Grand Hotel Palace
Ώρες: 9:00-16:30

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
7

Αθήνα
Divani Palace Acropolis
Ώρες: 9:00-16:30

Πληροφορίες

Κόστος συμμετοχής: 350 Ευρώ. Στη δεύτερη συμμετοχή και κάθε επόμενη παρέχεται έκπτωση 20%.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6215105 ή στο tqm@tqm-training.gr


Δήλωση Συμμετοχής

Για εγγραφή στο σεμινάριο επιλέξτε:

Θεσσαλονίκη 15/12


Αθήνα 7/12
 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και τα οποία επιθυμούν να σχεδιάσουν και να λειτουργήσουν ένα Σύστημα HACCP ή να βελτιώσουν το ήδη υπάρχον και γενικά σε οποιοδήποτε στέλεχος ή επαγγελματία που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Περισσότερα εδώ

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες;

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές Ασφάλειας Τροφίμων
 • Να γνωρίζουν τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις
 • Να κατανοήσουν τη μελέτη HACCP
 • Να γνωρίζουν τις απαιτήσεις των βασικών Προτύπων και Προδιαγραφών και τις μεταξύ τους διαφορές
 • Να γνωρίζουν τρόπους εφαρμογής των απαιτήσεων των Προτύπων στην επιχείρησή τους
 • Να αξιολογούν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων με τα κατάλληλα εργαλεία.
 • Να χρησιμοποιούν εφαρμογές για την paperless διαχείριση διαδικασιών του Συστήματος
 • Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων μέχρι και την πιστοποίησή του.
 • Θα έχουν στην διάθεση τους έναν Ολοκληρωμένο Πίνακα Ελέγχου με τον οποίο θα εντοπίζουν εύκολα τις ελλείψεις της Εταιρείας – Οργανισμού και θα διευκολύνονται στην λήψη μετρων αποκατάστασης των ελλείψεων αυτών
Περισσότερα εδώ

Ενότητες Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή – οι κίνδυνοι στα τρόφιμα
 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Παρουσίαση Μελέτης HACCP
 • Αναλυτική Παρουσίαση ISO 22000, BRC – IFS, FSSC 22000. Ομοιότητες & Διαφορές
 • Παρουσιάζονται συνοπτικοί εύχρηστοι Πίνακες με τις επί πλέον απαιτήσεις του καθε προτύπου, ώστε εύκολα ο Υπεύθυνος του Συστήματος να συμπληρώνει το υπάρχον Σύστημα κατά ISO 22000 για να γινει συμβατό και με τα υπόλοιπα
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων
 • Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής / Υγιεινής Πρακτικής (GMP/GHP)
 • Το αποτελεσματικό audit του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων

Περιλαμβάνονται:

 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης (Paperless) Διαδικασιών: Εσωτερικών Ελέγχων, Διαχείριση Προβλημάτων Προϊόντων, Διορθωτικών Ενεργειών, Προληπτικών Ενεργειών, Παραπόνων Πελατών »
 • Εγχειρίδιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία Ελέγχου – Επιθεώρησης
 • Ολοκληρωμένο Υπόδειγμα Σχεδίου HACCP κατά ISO 22000 και όλων των λοιπών προτύπων

 

Ώρα σε Βριλήσσια:

hit counter

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com