Παπαοικονόμου Αντώνης: «Σχολείο, πολιτική και πολιτικοποίηση, θεωρία και έρευνα»

2017-10-11 08:48

Παπαοικονόμου Αντώνης: «Σχολείο, πολιτική και πολιτικοποίηση, θεωρία και έρευνα»

Η έννοια της δημοκρατίας και της αρχής της αντιπροσώπευσης αποτελούν τη βάση για τη συνειδητή συμμετοχή του αυριανού πολίτη στα κοινά. Μπορεί όμως να συμβάλει το σχολείο στην εμπέδωση της δημοκρατικής συνείδησης; Δηλαδή, να καλλιεργήσει στον μαθητή-πολίτη τον πολυκομματισμό, την αντιπροσωπευτική, τα ορθολογικά κριτήρια επιλογής;

Σε αυτά τα ερωτήματα δίνει απαντήσεις ο συγγραφέας με μια πολυεπίπεδη διερεύνηση δείγματος από τα σχολεία μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας.

Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος του σχολείου στην καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης δεν μόνο θέμα μάθησης. Η μαθητική κοινότητα αποτελεί έναν εισαγωγικό θεσμό στην οργάνωση της πολιτείας. Οι μαθητές εκλέγουν αντιπροσώπους για τα μαθητικά τους συμβούλια. Σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης οι μαθητές της, λειτουργώντας σαν κοινωνία, επιλέγουν αντιπροσώπους και προσομοιώνουν τις διαδικασίες της δημοκρατικής λειτουργίας.

Μέσα από το σχολείο αναπτύσσονται οι πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τους ρόλους τους και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις πολιτικής παιδείας. Η διαδικασία που παρακινεί το άτομο να αντιληφθεί τον ρόλο του, φανερά ή με λανθάνον τρόπο, ως πολιτικό δρώντα ονομάζεται πολιτική κοινωνικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα η πολιτική κοινωνικοποίηση ασχολείται: Με την αντίληψη της πολιτικής εξουσίας από τους πολίτες, με τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και με την προετοιμασία των πολιτών έτσι ώστε να επιτελέσουν τον πολιτικό ρόλο τους ως άτομα ικανά να λάβουν αποφάσεις όταν αντιμετωπίζουν το δίλημμα σε σχέση με ένα δημόσιο ζήτημα.

Το βιβλίο Σχολείο, πολιτική και πολιτικοποίηση, θεωρία και έρευνα του Αντώνη Παπαοικονόμου είναι σημαντικό γιατί τεκμηριώνει ότι η πολιτική παιδεία είναι από τα αντικείμενα στο σχολείο που λειτουργούν σε γνωστικό πεδίο αλλά και στο επίπεδο της κοινωνικοποίησης και της πολιτικοποίησης. Με την κατάλληλη εκπαίδευση οι μαθητές μπορούν να ασκηθούν στη συλλογικότητα και στην ικανότητα να καταλαβαίνουν ποια είναι η χρήση του καλού για τον εαυτό τους και την κοινωνία.

Βιβλία όπως το συγκεκριμένο είναι απαραίτητα για τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς. Μην ξεχνάμε ότι με την ανάγνωση παιδαγωγικών βιβλίων διευρύνουμε τον πνευματικό μας ορίζοντα και αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα διάφορα προβλήματα της κοινωνίας.

 

Σχολείο, πολιτική και πολιτικοποίηση
Θεωρία και έρευνα
Αντώνης Παπαοικονόμου
Εκδόσεις Κυριακίδη
232 σελ.
ISBN 978-960-599-086-2
Τιμή: €13,05
001 patakis eshop

 

 

πηγή : diastixo.gr

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.