Νόμος 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

2017-04-19 17:46

Τελικά η Ημερίδα για τα Δασικά του Δήμου Πεντέλης είχε τα ανάλογα θετικά της αποτελέσματα στο Νόμο του θέματος που εκδόθηκε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου

  1. Επειδή κατά τη σύνταξη του προηγούμενου νόμου (Τσιρώνη) και συγκεκριμένα του άρθρου 155 του νόμου 4389/2016 δεν εισήχθη στις μεταβατικές διατάξεις η τρίτη κατηγορία οικιστικού περιεχομένου (οικιστικές πυκνώσεις-ιώδης οριοθέτηση) με το νέο νόμο προβλέπεται ότι εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προέβλεπε ο νόμος αυτός να εξαιρούνται της θεώρησης και κύρωσης του δασικού χάρτη νοούμενες ως μη αναρτηθείσες. Τυχόν αντιρρήσεις που αφορούν στις ανωτέρω περιοχές θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στους δικαιούχους.
  2. Επιπλέον με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών και δίνεται δυνατότητα στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων (που δεν έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί) να περάσουν και στο στάδιο της ανάρτησης τα όρια των οικιστικών πυκνώσεων.

Συμπερασματικά ο νέος νόμος απαλλάσσει της δασικότητος ιώδεις περιοχές που οι Δήμοι θα προτείνουν και επιστρέφει το ειδικό τέλος στους δικαιούχους για τυχόν αντιρρήσεις που είχαν υποβληθεί και αφορούσαν στις περιοχές αυτές.

Η εμμονή μας στην εφαρμογή σχεδίασης του Νόμου 4389/2016  (Τσιρώνη) ευτυχώς με την βοήθεια και των συμπολιτών μας  βουλευτών κ.κ. Γεώργιου Δημαρά και Γεράσιμου Γιακουμάτου βρήκε «ευήκοον ους» στον νυν Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο.

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.