Έγγραφο Δημάρχου Πεντέλης προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την Αντιμισθία Συνταξιούχων Αντιδημάρχων

2017-03-30 16:46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                          Μελίσσια, 30 Μαρτίου  2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             Αρ. Πρωτ:         6806

Πληροφορίες : Κόκκαλη Κωνσταντίνα   Αρ. Σχεδίου: 1240

Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια                  

Τηλ. 2132050000

 Φαξ:2132050039                                     ΠΡΟΣ

 

                                                           Τον Υπουργό Εσωτερικών

                                                            κ. Σκουρλέτη Παναγιώτη

                                                           Τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΣ

                                                            κ. Πουλάκη Κωνσταντίνο

                                                               Σταδίου 27,

                                                               10183, Αθήνα

                                                            

                                                              ΚΟΙΝ.

                                                              

                                                            Κ.Ε.Δ.Ε  

                                                            Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8                      

                                                            10678, Αθήνα

                                                            Π.Ε.Δ.Α.

                                                             Κότσικα 4,

                                                            10434, Αθήνα

                                                            Αντιδήμαρχο Νέας Πεντέλης

                                                                κ. Κιτσούλη Ελευθέριο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ιστοσελίδα του Δήμου

                                                               Ιστοσελίδα Δημάρχου Πεντέλης                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΘΕΜΑ:  Αντιμισθία Συνταξιούχων Αντιδημάρχων

Σχετ. :  Το άρθρο 20 Ν.4387/2016

 

Κύριε Υπουργέ,

όπως καλώς γνωρίζετε ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάρτιο οι διαδικασίες ανάδειξης Προεδρείων νέων Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και τοποθετήθηκαν οι δύο (2) καινούργιοι Θεματικοί Αντιδήμαρχοι  και οι τρεις(3) Τοπικοί Αντιδήμαρχοι.

          Από τους Αντιδημάρχους που τοποθετήθηκαν στο Δήμο Πεντέλης ο ένας είναι συνταξιούχος της Τράπεζας της Ελλάδος και με βάσει το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 υποχρεούται να επιλέξει τη σύνταξη ή την Αντιμισθία του Αντιδημάρχου , χωρίς το 30% επιπλέον της σύνταξης , εάν τελικά επιλέξει την αντιμισθία όπως ισχύει  μέχρι 12/5/2016.

Κύριε Υπουργέ,

      θεωρώντας ότι η διαδικασία αυτή είναι άδικη και περιορίζει και τις δυνατότητες επιλογής άξιων, έμπειρων  και διαθέτοντα χρόνο στελεχών για την υλοποίηση της αποστολής του Αντιδημάρχου, σας παρακαλούμε να εκδώσετε τη σχετική εγκύκλιο εφαρμογής του Νόμου για το θέμα ή να τροποποιήσετε το σχετικό Νόμο για να βοηθήσετε το αυτοδιοικητικό  μας έργο, του οποίου και προΐσταστε.

Εκτιμώντας ως δεδομένη τη λειτουργία σας προς όφελος της αυτοδιοίκησης και εν κατακλείδι του πολίτη, αναμένουμε τις σχετικές  αποφάσεις σας.

                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           

                                                       ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.