Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρων και Κινηματογράφων

2017-07-11 15:51
  1. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην διαδικασία γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε γενικές γραμμές τα τρία βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος καταστηματάρχης είναι τα εξής:

              Α΄ ΒΗΜΑ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

              Αυτή η διαδικασία έχει αντικαταστήσει ουσιαστικά την διαδικασία χορήγησης προέγκρισης από τα Τοπικά Συμβούλια.

              Β΄ΒΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ο δήμος δεν εκδίδει πλέον άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr τη γνωστοποίηση ΚΥΕ και τη χρήση μουσικής μέσω αυτής. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

 Γ΄ΒΗΜΑ: ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης.

  1. Στην περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές στα στοιχεία της υφιστάμενης άδειας ή γνωστοποίησης γίνεται Μεταβολή Γνωστοποίησης η οποία αντιστοιχεί στην αντικατάσταση άδειας.
  2. Οι διαδικασίες για άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων παραμένουν ως έχουν χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση υγειονομικής υπηρεσίας.
  1. Στην περίπτωση διαπιστωμένων παραβάσεων επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.
  2. Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία μας.
  3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Σπυράντη Ελένη

Τηλ: 213-2050024 εσωτ.124, Email:spyranti@melissia.gr

 

Επικοινωνία

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.