Άνοιξε το TAXIS για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9

2015-01-22 14:23
Άνοιξε το TAXIS για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9  Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών
 

Άνοιξε η εφαρμογή στο TAXISnet για την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Αναμένεται να αναρτηθούν και τα νέα εκκαθαριστικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν κάνει τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 έως 30 Δεκεμβρίου.

Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται υποβολή χειρόγραφης δήλωσης, και την έκδοση δήλωσης ΕΝΦΙΑ - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.

Η αρμοδιότητα αποδοχής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ καθώς και έκδοσης δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, στις περιπτώσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις παραπάνω, δεν μεταβιβάζεται.

Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ υποβάλλονται μέχρι την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.

Για την αποδοχή ή μη της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τη μείωση του φόρου, για τη διενέργεια του οποίου δεν απαιτείται έκδοση εντολής ελέγχου, από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση αποδοχής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο.

Προσκόμιση δικαιολογητικών απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες συνολικά ανά έτος προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝΦΙΑ − πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις περιπτώσεις προσθήκης περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή : www.thebest.gr

 

Ώρα σε Βριλήσσια:

hit counter

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com